Szakmai gyakorlatos beszámoló

A szakmai gyakorlatos beszámoló beadási határideje 2021. december 15. 22 óra

Formai követelmények:

A gyakorlat befejezése után a hallgató köteles arról írásbeli beszámolót leadni. A beszámolónak minimum 10 oldalnak kell lennie a  a képi illusztrációkon kívül.

A szakmai gyakorlati beszámolót Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell elkészíteni. A beszámoló címlapja a Szakmai gyakorlatos eljárási utasítás  1. mellékletében látható minta szerint készítendő el. A gyakorlat befejezésekor a gyakorlati hely Referencia- és teljesítésigazolást állít ki ( lásd. 2. melléklet), melyben értékeli a hallgató által elvégzett munkát. A beszámolót, valamint a Referencia- és teljesítésigazolást a szakvezető által meghatározott időpontig kell feltölteni a Moodleba (Marketing Tanszékhez). Nyomtatott formában NEM kell leadni.

Tartalmi követelmények:

 A beszámolónak tartalmaznia kell a szakmai gyakorlatos  hely bemutatását és a hallgató által elvégzett tevékenységek leírását, kiemelten a kereskedelmi és/vagy marketing vonatkozású munkákra.