Diplomadolgozat feltöltése

 

Leadási határidő 2021. november 30. 22 óra

Az Eljárás utasítás alapján feltöltendő a Diplomadolgozat: 

 - a dolgozatot Adobe PDF formátumban kell feltölteni; 

- a fájl nevének a hallgató nevét (ékezetek nélkül) és az évszámot kell tartalmaznia 

 A diplomadolgozat elektronikus feltöltésével a hallgató az alábbi nyilatkozat szó szerinti megtételére kötelezett: „A diplomadolgozat feltöltésével egyidejűleg nyilatkozom, hogy a szakdolgozat teljes egészében a saját munkám. A felhasznált forrásokat az irodalomjegyzékben feltüntettem, a rájuk vonatkozó, szabályszerű hivatkozásokat a szövegben megtettem. A dolgozat más szakon vagy intézményben sem a saját nevemben, sem máséban nem került beadásra. Tudatában vagyok annak, hogy plágium (más munkájának sajátomként történő feltüntetése) esetén a dolgozat elutasításra kerül.” A diplomadolgozat_template-ben megfogalmazott nyilatkozat tartalma nem változtatható meg.

A diplomadolgozat a témavezető által aláírt "Befogadó nyilatkozat" leadása után fogadható be hivatalosan.