A tantárgy célja az, hogy az egyedi-projektek tervezésében és teljesítésében alkalmazható alapvető projektvezetési eszközöket megismertesse a hallgatókkal, és elősegítse az elsajátított eszközrendszer alkalmazási készségének kialakulását. Az oktatás során a kompetencia mindhárom alapelemére hangsúly helyeződik. Az előadások célja egyrészt a projektvezetési eszközökre vonatkozó ismeretanyag átadása, másrészt az eszközök alkalmazására vonatkozó projektvezetési szemléletmód kialakítása, míg a szemináriumi jellegű feladatok és a benyújtandó csoportfeladatok a projektvezetési eszközök használatára vonatkozó alkalmazási készség kialakítását segítik elő.