Online és személyes kurzus középiskolások és egyetemisták számára

A kurzus célja:

Bármilyen „tehetségterületen” (legyen az zene, írás, színművészet, kreatív tevékenységek stb.) tehetséges középiskolások és egyetemisták egy online, social media és személyes workshop-sorozat keretében megismerhetik a legújabb projektmenedzsment, kommunikációs és marketing technikákat, s a projekt lezárásaként képesek lesznek önmagukat hatékonyan és a legújabb kutatási eredményekből származó technikák felhasználásával bemutatni.

A kurzus menete:

A kurzuson 8 személyes foglalkozásra kerül sor, amelyen a résztvevők oktatók segítségével elsajátítják az ismereteket, majd a foglalkozáson feladatot kapnak, amelyet önállóan kell megoldaniuk.

A kurzus végén a résztvevők oklevelet kapnak. A résztvevőkenk 8 személyes foglalkozásból 6-on meg kell jelennie ahhoz, hogy az oklevelet át tudják venni.

A kurzus Facebook oldala: https://www.facebook.com/legyelamenedzsered.


A kurzussal kapcsolatos kérdéseket alegyelamenedzsered@gtk.uni-pannon.hu e-mail címre várjuk.

A kurzus a TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV-2012-0026 azonosítójú projekt támogatásával valósul meg. A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.