Alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak záróvizsga tételsorai és a szakdolgozat mellékletei

Közgazdasági elemző mesterképzési szak záróvizsgatételei és a diplomadolgozat mellékletei