Tájékoztatás

a Pénzügy és számvitel BA, valamint Számvitel MA képzések hallgatói részére

a szak- és diplomadolgozatokba bekötendő, ill. csatolandó dokumentumokról,

valamint 

a dolgozatok leadási és feltöltési (Moodle) határidejéről


I.)   A dolgozatokba beépítendő, ill. csatolandó dokumentumok

SZAKDOLGOZAT:

2015. szeptember 16-án életbe lépett az új Szakdolgozat-készítési rend (eljárás utasítás) (Moodle / Dokumentumtár / Hivatalos dokumentumok / Szabályzatok / Szakdolgozat készítés). Ugyan ezen az oldalon, a "Szakdolgozat készítés" c. link fölött található a "Szakdolgozat template". Ebbe a template-be olyan beállítások lettek beépítve, amelyeket a szakdolgozatnak is tartalmaznia kell. Emiatt kérjük, hogy a szakdolgozatukat ebbe a template-be ágyazzák bele

A template-ben tanszékünk az alábbi kiegészítéseket kéri

1. oldal:

- A szakdolgozat címe alatt - középre igazítva - legyenek szívesek feltüntetni a szakdolgozat leadásának félévét („2017/18. tanév II. félév”)

- Amennyiben külső (vállalati) konzulens is segítségükre volt a szakdolgozat elkészítésében, a témavezető neve alatt tüntessék fel a külső konzulens nevét és beosztását is.

2. oldal:

- a Szakdolgozati nyilatkozatot ALÁÍRVA kérjük visszatölteni a dolgozatba.

Adatlap: a dolgozatba nem kell beépíteni, de le kell adni a tanszéken (információk a II. pontban). 

Konzultációs lap: : A "Szakdolgozat készítés rendje" c. eljárás-utasítás kötelezővé teszi ugyan, de a Pénzügy és számvitel szakon csak akkor kérjük, ha a témavezető ragaszkodik hozzá. DIPLOMADOLGOZAT:

Az érvényben lévő diplomadolgozat-készítési rend szerint az alábbi hivatalos dokumentumokat kell csatolni a dolgozathoz:

1)      Eredetiség nyilatkozat (aláírva): BE KELL KÖTNI, de a személyes adatokat (elérhetőség, levelezési cím) nem szabad kitölteni

2)      Kivonat: egy oldal magyar és angol nyelven

3)      Feladatlap: a témavezetőtől kell kérni, és egyeztetett időpontban átvenni 

4)      Konzultációs lap

5.)     Adatlap (aláírva): Nem kell bekötni a dolgozatba, de mellékelni kell 

Bekötési sorrend:

Külső borító (bőrkötés) (Diplomadolgozat készítés rendje 5. sz. melléklet)
- üres lap
Belső borító (a mintát lásd a Dolgozatok feltöltése link mögött)
- Feladatlap ((letölthető a Dokumentumtár / Hivatalos dokumentumok / Szabályzatok oldalon, a Diplomadolgozat készítés rendje - mellékletek link 7. oldaláról - a tanszék adatai aktualizálni kell!)
- Eredetiség nyilatkozat (letölthető: Moodle / Dokumentumtár / Hivatalos dokumentumok / Szabályzatok / Diplomadolgozat készítés rendje - mellékletek / 1. sz. melléklet/Az elérhetőségi adatokat - tel. szám, e-mail cím, levelezési cím - NEM kell kitölteni, de a nyilatkozatot ALÁ KELL ÍRNI! /
Kivonat (magyarul és angolul, kulcsszavakkal a végén)
Tartalomjegyzék
- Ábrajegyzék
- Táblázatjegyzék
Maga a dolgozat - a Bevezetéssel kezdődően, itt indul az oldalszámozás
Irodalomjegyzék


II.)    A szak- és diplomadolgozatok leadási és feltöltési (Moodle) határideje

2017/2018. II. félév

Pénzügy és számvitel BA szak

A Szakdolgozat készítés rendje c. eljárás utasítás szerint a szakdolgozatokat nem kell beköttetni. Mivel azonban azokat az államvizsgán elérhetővé kell tenni a bizottság tagjai számára, ezért a Pénzügy és számvitel BA szakos hallgatóknak 1 spirálba fűzött példányt (kétoldalas nyomtatásal is lehet) 2018április 16.-án (hétfő) 16 óráig le kell adniuk a Számvitel és Controlling Intézeti Tanszéken. A dolgozathoz mellékelni kell az ADATLAPOT is, amelynek linkje az I. pontban található. A spirálozott szakdolgozatnak teljes egészében egyeznie kell a Moodle rendszerbe feltöltött dolgozattal. A leadott szakdolgozatot - sikeres védés esetén - az államvizsga után visszaadjuk a hallgatóknak.

A spirálozott szakdolgozatot az A/ 222-es irodában kell leadni, 

leadási időpontok: 

hétfő - szerda:  8:00 - 12:30 és 14.30 - 16.00 között

csütörtök: 8:00 - 10.00 és 14.30 - 16.00 között

pénteken: 8.00 - 13.00 között

A fentebb említett eljárás utasítás szerint a szakdolgozat elektronikus változatás pdf.-ben két helyre is fel kell tölteni (Moodle, valamint Neptun - azonban az utóbbi sajnos még nem működik).

Moodle feltöltési hely: Számvitel és Controlling Tanszék / Szak- és diplomadolgozat témák, dolgozat leadás / DOLGOZATOK FELTÖLTÉSE.  A dolgozatok Moodle rendszerbe történő feltöltésének határideje: 2018. április 16. (hétfő) 23:55


Azoknak a hallgatóknak, akik NEM ebben a félévben záróvizsgáznak, de a szakdolgozattal kapcsolatos feltételeket teljesíteni szeretnék, a dolgozatot 2018. június 18.-án 16 óráig kell leadniuk a tanszéken, valamint feltölteniük a Moodle-ba (23.55-ig). (Ettől a feltételtől a témavezető eltérhet.)


Számvitel MA szak

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Moodle-ba feltöltött diplomadolgozatnak a nyomtatott formátummal teljes mértékben meg kell egyeznie, tehát a bekötendő hivatalos dokumentumok között felsoroltakat (aláírva, ahol szükséges) az elektronikus változatnak is tartalmaznia kell.

 A dolgozat leadásának és feltöltésének (Moodle) határideje a félévben államvizsgázó hallgatók részére

Leadás: 2018. május 2. 16:00   

Moodle feltöltés: 2018. május 2.  23:55-ig


A bekötött diplomadolgozatot az A/ 222-es irodában kell leadni, 

leadási időpontok: 

hétfő - szerda:  8:00 - 12:30 és 14.30 - 16.00 között

csütörtök: 8:00 - 10.00 és 14.30 - 16.00 között

pénteken: 8.00 - 13.00 között

Azok a Számvitel MA szakos hallgatók, akik NEM ebben a félévben záróvizsgáznak, abban az esetben kapnak félév aláírást Diplomadolgozat c.tárgyból, amennyiben a dolgozatot 2018. június 18.-án 16 óráig leadják, valamint a Moodle-ba (23.55-igfeltöltik.(Ettől a feltételtől a témavezető eltérhet.)